KOMPOZYT-EXPO-16-17-10-2018

Rada programowaPRZEWODNICZĄCY RADY


                                                                                               


                                                        prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
                                                                             Akademia Górniczo-Hutnicza

   

CZŁONKOWIE RADY:


                                              
dr hab. inż. Katarzyna Braszczyńska-Malik, prof. nadzw. PCzprof. nzw. dr hab. inż. Anna Boczkowskaprof. dr hab. inż. Renata Kotynia
Politechnika Czestochowska, PTMKPolitechnika WarszawskaPolitechnika Łódzka                                                                     


prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak

prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchyprof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Instytut OdlewnictwaAkademia Górniczo-HutniczaAkademia Górniczo-Hutnicza                                                                      
prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki


prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Profesor zwyczajny

prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet TechnologicznyPolitechnika WarszawskaAkademia Górniczo-Hutnicza                                         


prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski,
Profesor zwyczajny PRz

dr inż. Stanisław Kuciel
Politechnika RzeszowskaPolitechnika Krakowska